ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΡΙΔΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΡΙΔΟΥ

Χημικός, MSc

Tηλ: 2310 498184

email: chartsar@certh.gr

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Διεργασίες μεμβρανών για την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
  • Αξιοποίηση επεξεργασμένων απορρευμάτων μέσω παγιωμένων και προηγμένων διεργασιών
  • Το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το πόσιμο και ανακτημένο νερό από τη σκοπιά των αναδυόμενων ρύπων

Η Χαρά αποφοίτησε από το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. το 2014 και το Σεπτέμβριο του 2016 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία». Ολοκλήρωσε την πτυχιακή και μεταπτυχιακή της εργασία στο Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας του Α.Π.Θ., επικεντρώνοντας στη βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοκαυσίμων από διάφορες πηγές βιομάζας με τη χρήση τροποποιημένων καταλυτών. Για διάστημα τριών χρόνων (2016-2019) εργάστηκε ως χημικός στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με εξειδίκευση στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο καινοτόμων αναλυτικών τεχνικών σχετικών με την ασφάλεια των τροφίμων. Έγινε μέλος του ΕΦΕΜ τον Οκτώβριο του 2019 και έκτοτε συμμετέχει σε μελέτες οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών μεμβρανών για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων, με σημαντικό μέρος της εργασίας της να αφιερώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση του πόσιμου και ανακτημένου νερού.

Η Χαρά διασκεδάζει κάνοντας ταξίδια, pilates και παρακολουθώντας συναυλίες.