ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΠΑΤΣΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΠΑΤΣΙΟΣ

Χημικός Μηχανικός, PhD

  Τηλ: 2310 498183

  email: patsios@certh.gr

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Προηγμένες βιοτεχνολογικές διεργασίες σε συνδυασμό με χρήση μεμβρανών διαχωρισμού
  • Τεχνολογία Βιοαντιδραστήρων Μεμβρανών για επεξεργασία αποβλήτων και ανακύκλωση νερού
  • Φαινόμενα έμφραξης και βιο-έμφραξης μεμβρανών
  • Αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση νερών και υγρών αποβλήτων στη βιομηχανία
  • Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας

  Ο Δρ. Σωτήρης Ι. Πάτσιος, αριστούχος Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. (2004), εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην τεχνολογία των Βιοαντιδραστήρων Μεμβρανών για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (Α.Π.Θ. 2011). Από το 2011, είναι μεταδιδακτορικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΦΕΜ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη υβριδικών βιοτεχνολογικών διεργασιών με διήθηση διαμέσου μεμβρανών, την αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, την προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων μέσω της τεχνολογίας των Βιοαντιδραστήρων Μεμβρανών (MBR), τη μελέτη φαινομένων έμφραξης και βιο-έμφραξης μεμβρανών, και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας κυκλικής οικονομίας (circular economy value chains) κατά τη διαχείριση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων. Έχει συμμετάσχει είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, είτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος σε 12 ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικούς πόρους και ιδιωτικούς φορείς, ανάμεσα στα οποία και στο έργο GROUNDHIT: “Ground Coupled Heat Pumps of High Technology”, που έλαβε τη διάκριση του “Energy Globe Award” ως το καλύτερο περιβαλλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για το 2008. Είναι πρώτος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 19 ερευνητικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συν-εφευρέτης σε δύο εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και έχει συμμετάσχει με προφορική ή αναρτημένη παρουσίαση σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, συμμετοχή σε εκθέσεις), καθώς και στο σχεδιασμό στρατηγικών διάχυσης γνώσεων και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει διατελέσει συν-επιβλέπων σε τρεις διπλωματικές εργασίες και δυο προ-πτυχιακές πρακτικές.

  Εκτός Εργαστηρίου, ο Σωτήρης παίζει μπάσκετ, ακούει βρετανική ροκ μουσική, και διαβάζει βιβλία σύγχρονης ιστορίας.