ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Χημικός Μηχανικός

  email: obaltzopoulos@certh.gr

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Διεργασίες αξιοποίησης της ωσμωτικής πίεσης μέσω μεμβρανών (ODMPs) για την επεξεργασία υδάτινων πόρων, βιομηχανικών αποβλήτων και παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
  • Μελέτη φαινομένων οργανικής και κολλοειδούς ρύπανσης μεμβρανών ώσμωσης

  Ο Οδυσσέας αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2019). Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας ασχολήθηκε με την καινοτόμο διεργασία της ώσμωσης (Forward Osmosis) και κατ’ επέκταση τις δυνατότητες και προκλήσεις της τεχνολογίας των μεμβρανών στην επεξεργασία υδάτινων πόρων και την παραγωγή γλυκού νερού.  Παράλληλα, κατά την διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, στο εργαστήριο χημικής ανάλυσης του Γ’ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου, συμμετείχε στον ποιοτικό έλεγχο σε δείγματα πόσιμου νερού στρατιωτικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τεχνολογία των διεργασιών αξιοποίησης της ωσμωτικής πίεσης μέσω μεμβρανών (Osmotically Driven Membrane Processes), το σχεδιασμό πειραματικών διατάξεων της τεχνολογίας αυτής και τη μελέτη της οργανικής ρύπανσης των μεμβρανών ώσμωσης.