ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ

Μηχανικός Αυτοματισμού

  Τηλ: 2310 498186

  email: mlekkas@certh.gr

   

  Εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για:

  • Προγραμματισμό HMI και έλεγχο διεργασιών μέσω PLC (Easy Builder Pro της Weintek)
  • Προγραμματισμό PLC (XG5000 της LSIS)
  • Ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό σχέδιο (Eplan Electric)
  • Μηχανικό/μηχανολογικό σχέδιο (AutoCAD)
  • Τρισδιάστατο σχεδιασμό (3D CAD) (SketchUp)

  Ο Μιχάλης σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το 2015. Απασχολήθηκε μεταπτυχιακά στο ΕΦΕΜ στην ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για έλεγχο και παρακολούθηση λειτουργίας πρότυπης πιλοτικής μονάδας διαύγανσης υγρών με μεμβράνες. Το 2015 εντάχθηκε στην επιστημονική ομάδα του ΕΦΕΜ, όπου εργάζεται ως μηχανικός αυτοματισμού με αντικείμενο την κατασκευή πιλοτικών διατάξεων με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων, καθώς και τον προγραμματισμό, τόσο των οθονών (HMI), όσο και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).