ΜΑΡΙΟΣ ΑΤΖΙΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΤΖΙΑΡΑΣ

Χημικός Μηχανικός

    email: matziaras@certh.gr

     

    Ο Μάριος είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική του εργασία διεκπαιρεώθηκε στο εργαστήριο ΕΦΕΜ βασιζόμενη στην επεξεργασία αποβλήτων με την χρήση της τεχνολογίας βιοαντιδραστηρών μεμβρανών. Κατά την στρατιωτική του θητεία, υπήρξε αναλυτής Χημικός Μηχανικός στην 873 Αποθήκη Καυσίμων, όπου και παρείχε υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας στα διάφορα δείγματα καυσίμων, απαραίτητα για χρήση απο τις μηχανοκίνητες μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ευρωπαικά προγράμματα, όπου παρείχε πειραματική υποστήριξη σε πιλοτικές δοκιμές μονάδων, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε ελληνικές βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, παραγωγής χυμών και επεξεργασίας χαρτοπολτού.