ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χημικός Μηχανικός, PhD

  Τηλ: 2310 498188

  email: sioutop@certh.gr

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Προηγμένες διεργασίες μεμβρανών για αφαλάτωση, επεξεργασία νερού και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων
  • Μελέτη φαινομένων ρύπανσης μεμβρανών από κολλοειδή και φυσικά οργανικά υλικά
  • Ανάπτυξη νέων δεικτών ρύπανσης μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης
  • Μελέτη ρεολογικών χαρακτηριστικών λεπτών οργανικών στρωμάτων

  Η πρώτη επαφή του Δημήτρη με την τεχνολογία των μεμβρανών υπήρξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου και εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία με θέμα την αξιοποίηση απορρεύματος μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων με διεργασίες μεμβρανών. Το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία αυτή, τον οδήγησε στη συνέχεια στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΑΠΘ με θέμα τη ρύπανση μεμβρανών υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης από οργανικές ενώσεις. Ταυτόχρονα, απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας των υλικών στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου “Διεργασίες & Τεχνολογία προηγμένων Υλικών”. Σήμερα, εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΦΕΜ διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα για την πρόβλεψη της ρύπανσης της μεμβράνης καθώς και τον χαρακτηρισμό των ρεολογικών ιδιοτήτων των οργανικών επικαθήσεων που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των μεμβρανών.