ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ

Χημικός Μηχανικός, MSc

  Τηλ: 2310 498185

  email: sarasidis@certh.gr

  Research Gate profile: https://www.researchgate.net/profile/Vasilis_Sarasidis

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Διεργασίες μεμβρανών (μικροδιήθηση, υπερδιήθηση) για επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
  • Προηγμένες μέθοδοι οξείδωσης οργανικών μορίων (ετερογενής φωτοκατάλυση) για προεπεξεργασία νερού αφαλάτωσης
  • Υβριδικά συστήματα φωτοκατάλυσης-υπερδιήθησης, Φωτοκαταλυτικοί αντιδραστήρες μεμβρανών (PMR)
  • Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR)

  Ο Βασίλης σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και αποφοίτησε το 2004. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στη Χημική Τεχνολογία, το οποίο απέκτησε το 2010 από το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ. Στο ενδιάμεσο, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ στον τομέα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και απασχολήθηκε στο τμήμα ποιοτικού έλεγχου καυσίμων και ορυκτελαίων του ελληνικού στρατού. Το 2009 εντάχθηκε στην επιστημονική ομάδα του ΕΦΕΜ, όπου εργάζεται ως μηχανικός με ερευνητικό αντικείμενο το συνδυασμό ετερογενούς φωτοκατάλυσης με διεργασίες διαχωρισμού μεμβρανών για την οξείδωση οργανικών μορίων, τα οποία συναντώνται στα νερά. Δραστηριοποιείται επίσης στο σχεδιασμό και στην βελτιστοποίηση φωτοκαταλυτικών αντιδραστήρων μεμβρανών, στη μελέτη της κινητικής ανοργανοποίησης της φυσικής οργανικής ύλης αλλά και στον αποχρωματισμό χρωστικών ουσιών από απόβλητα βαφείων. Μέχρι σήμερα έχει 12 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.