ΑΥΓΗ ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΥΓΗ ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Ευρωπαϊκές Σπουδές, MA

Τηλ: 2310 498182

email: chkaras@certh.gr

 

  • Υποστήριξη Eυρωπαϊκών και Eθνικών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
  • Διοικητική υποστήριξη ΕΦΕΜ

H Αυγή εργάζεται στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) από το 2003, με κύριες αρμοδιότητες τη Διοικητική Υποστήριξη του Εργαστηρίου, την υποστήριξη Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων και τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας.