ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

Τεχνικός Εργαστηρίου

  Τηλ: 2310 498186

  email: alekkas7@gmail.com

   

  • Σχεδιασμός, κατασκευή και ρύθμιση εξειδικευμένων πειραματικών διατάξεων εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού για τον έλεγχο πειραματικών διατάξεων και συλλογή/αποθήκευση πειραματικών δεδομένων
  • SCADA/HMI (GeniDAQ, LabView, WebOP Designer, Glofa GmWin, κ.ά.)

   

  Σεμινάρια

  – Σεμινάριο τεχνικών απο το Ε.Ι.Τ.ΧΗ.Δ διάρκειας 121 ωρών (Πειραματικές Μονάδες Χημικών Διεργασιών (Mini Plants, Pilot Plants), Αέρια Χρωματογραφία, Μέτρα ασφαλείας εργαστηρίου, Microcontrollers, AztecC, QuickC, Basic-52, Δίκτυα)

  – “Οργανολογία και Μετρήσεις με Η/Υ”, PsifioInformationSystems, 1998

  – “Οι νέες τεχνολογίες στη δειγματοληψία και ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια Η/Υ”, PsifioInformationSystems, Μάιος 1998.