ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

Χημικός Μηχανικός, MSc

Τηλ: 2310 498184

email: akaranasiou@certh.gr

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Διεργασίες μεμβρανών για αφαλάτωση και καθαρισμού νερού
  • Μελέτη φαινομένων ρύπανσης μεμβρανών αφαλάτωσης (scaling, fouling)
  • Καινοτόμες μέθοδοι μεμβρανών για ευρύ φάσμα βιομηχανικών διαχωρισμών

Η Ανθούλα αποφοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ το 2003 (1997-2003).

Από το 2003 μέχρι το 2011 έχει εργαστεί ως χημικός μηχανικός στη βιομηχανία, τη μελέτη, την κατασκευή και την παροχή υπηρεσιών. Κύριοι τομείς ενασχόλησής της ήταν η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση και η παρακολούθηση σε συστήματα διαχείρισης βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, η σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών ,η υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα, ο ποιοτικός έλεγχος κ.α.

Από τον Οκτώβρη 2011 εργάζεται στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) όπου και ασχολείται με τη μελέτη της ρύπανσης μεμβρανών αφαλάτωσης με ανόργανες ουσίες και τη διενέργεια αναλύσεων νερού και αποβλήτων.