ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

Χημικός Μηχανικός, PhD

  Τηλ: 2310 498177

  email: alexmoschona@certh.gr

   

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ανάπτυξη πειραματικών και θεωρητικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση των φίλτρων/μεμβρανών αιμοκάθαρσης.
  • Βιοκαταλυτική παραγωγή βιοντίζελ σε εργαστηριακή κλίμακα.
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων.
  • Απομόνωση δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα.
  • Εγκλωβισμός βιοδραστικών ενώσεων σε διάφορους φορείς και μελέτη της ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους.

  Η Δρ. Αλεξάνδρα Μοσχονά σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., από το οποίο αποφοίτησε το 2011. Συνέχισε με την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, στο ίδιο Τμήμα, την οποία ολοκλήρωσε το 2016. Η μεταδιδακτορική της έρευνα (2017-2018) χρηματοδοτήθηκε από το «IKY Fellowship of Excellence για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα- Siemens Programme», στο πλαίσιο της Συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Από το 2018, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΦΕΜ/ΕΚΕΤΑ. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αξιοποίηση των αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων, με σκοπό την ανάκτηση βιοδραστικών ενώσεων και τη μελέτη των βιολογικών τους δράσεων. Επίσης, ασχολείται με τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας της αιμοκάθαρσης, την ανάπτυξη πειραματικών και θεωρητικών εργαλείων για τον προσδιορισμό των ρευστομηχανικών χαρακτηριστικών των μεμβρανών αιμοκάθαρσης και των φαινομένων μεταφοράς μάζας εντός των μεμβρανών. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους, έχει δημοσιεύσει 9 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, καθώς επίσης, έχει συμμετάσχει και σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και workshops.

  Εκτός του εργαστηρίου, της αρέσει να ταξιδεύει, να πηγαίνει κινηματογράφο και να διαβάζει βιβλία μαγειρικής!