8η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

8η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 έλαβε χώρα η 8η Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) λόγω περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Π. Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής του έργου)

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Δρ. Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Δρ. Σ. Πάτσιος, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Α. Καρανάσιου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Χ. Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Ι. Οικονόμου, TEDRA

Ν. Πατσίκας, TEDRA

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε συνοπτική επισκόπηση των διαδικασιών που μελετήθηκαν στα πλαίσια του Έργου για την επεξεργασία της υγρής εκροής της μονάδας Αναερόβιας Χώνευσης, η οποία λειτουργεί στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Οι δύο εναλλακτικές πορείες που διερευνήθηκαν από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ ήταν:

  1. Η καταβύθιση υδροξυαπατίτη (HA) με επακόλουθη απόσταξη μεμβρανών (MD)
  2. Η νανοδιήθηση (NF) με επακόλουθη καταβύθιση στρουβίτη (MAP) στο συμπύκνωμα

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών οδήγησαν στην επιλογή της 2ης τεχνολογικής οδού ως καταλληλότερης για εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο. Στην πιλοτική μονάδα NF η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και πλέον βρίσκεται και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε., πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν, και αναφέρθηκε πως εκκρεμούν επιπλέον πειράματα για την ολοκλήρωση της μελέτης λειτουργίας. Σχετικά με τα προϊόντα της διεργασίας, συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης μετά από σχετική ανάλυση και αξιολόγηση:

  • του ανακτημένου νερού (διήθημα NF) στην περιορισμένη άρδευση και
  • του παραγόμενου στρουβίτη μετά από καταβύθισή του στο συμπύκνωμα NF, ως λίπασμα καλλιεργειών ή ως μέρος προϊόντων λίπανσης της εταιρείας FERTECH.

Στα πλαίσια προβολής του Έργου, προτάθηκαν επίσης δράσεις όπως ενημερωτικές ημερίδες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια καθώς και επίδειξη της τεχνολογίας σε δυνητικούς βιομηχανικούς χρήστες.

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.anathrepsi.org