4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 έλαβε χώρα η 4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) λόγω εφαρμογής, σε πανελλήνιο επίπεδο, περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Συντονιστής του έργου)

Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Β. Σαρασίδης, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Π. Πέτση, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Γ. Μαυρίδης, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Ρ. Στεφανίδου, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Ε. Γιαγλόγλου, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Δ. Γιανκάκης, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

Γ. Σιδερόπουλος, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

H ημερήσια Διάταξη της τηλεδιάσκεψης είχε ως ακολούθως:

1. Σύνοψη Προόδου του Έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο – ΕΚΕΤΑ

2. «Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης» – Οδηγίες, έντυπα & προγραμματισμός

δράσεων – ΕΚΕΤΑ

3. Σύνοψη νέων πειραματικών αποτελεσμάτων και προγραμματισμός νέων πειραματικών δοκιμών – ΕΚΕΤΑ

4. Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτότυπου συστήματος PHOTOX – ΤΕΜΑΚ

5. Συζήτηση – Οριοθέτηση Στόχων – Συνεργασίας

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.photox.gr