6η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

6η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 έλαβε χώρα η 6η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) λόγω εφαρμογής, σε πανελλήνιο επίπεδο, περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Π. Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής του έργου)

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Σ. Πάτσιος, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Α. Καρανάσιου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Χ. Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Ι. Οικονόμου, TEDRA

Ι. Μπέης, TEDRA

Ν. Πατσίκας, TEDRA

Ιωάννης Μέρμηγκας, TEDRA

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ τα ερευνητικά αποτελέσματα των Ενοτήτων Εργασιών ΕΕ2 και ΕΕ3, οι οποίες αφορούσαν σε πειραματικές δοκιμές με το υγρό κλάσμα της εκροής της εγκατάστασης αναερόβιας χώνευσης με μεμβράνες (Memthane®) στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Τα προϊόντα των προτεινόμενων τεχνολογιών έχουν πολλές προοπτικές εφαρμογής στην λίπανση διάφορων καλλιεργειών και αναμένεται η κατασκευή της πιλοτικής διάταξης, ώστε να παραχθεί επαρκής ποσότητα για αξιοποίηση. Ο σχεδιασμός της πιλοτικές διάταξης βασίστηκε σε προσομοιώσεις με δεδομένα εισόδου τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών και ήδη ξεκίνησε η κατασκευή της. Η εξέλιξη του έργου βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και οι παρευρισκόμενοι ανυπομονούν για την μεταφορά της διεργασίας σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.anathrepsi.org