5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) η 5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι:

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Συντονιστής του έργου)

Δρ. Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Β. Σαρασίδης, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Π. Πέτση, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Μ. Λέκκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Γ. Μαυρίδης, Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Ρ. Στεφανίδου, Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Δ. Γιανκάκης, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

Δ. Γκινάλας, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

Μ. Αθανασίου, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

H Ημερήσια Διάταξη της τηλεδιάσκεψης είχε ως ακολούθως:

  1. Σύνοψη Προόδου του Έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο – ΕΚΕΤΑ
  2. ΕΕ2 – Σύνοψη νέων πειραματικών αποτελεσμάτων (Παραδοτέα 2.1 και 2.2) – ΕΚΕΤΑ  
  3. ΕΕ3 – Περιγραφή πρωτότυπου συστήματος PHOTOX – ΤΕΜΑΚ
  4. ΕΕ4 – Εργαστηριακές δοκιμές απόδοσης και βελτιστοποίησης συστήματος PHOTOX – ΕΚΕΤΑ
  5. ΕΕ5 – Πιλοτικές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον – Σύνοψη δράσεων, χρονοδιάγραμμα και οριοθέτηση στόχων – TEMAK & ΚΝΕ  
  6. Συμπεράσματα – Δράσεις, Προτεραιότητες

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.photox.gr