5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 έλαβε χώρα η 5η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) λόγω εφαρμογής, σε πανελλήνιο επίπεδο, περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Π. Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής του έργου)

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος)

Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Σ. Πάτσιος, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Α. Καρανάσιου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Χ. Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Ι. Οικονόμου, TEDRA

Ι. Μπέης, TEDRA

Ν. Πατσίκας, TEDRA

Στην συνάντηση συζητήθηκαν βασικά θέματα, τα οποία αφορούσαν την λειτουργία της εγκατάστασης αναερόβιας χώνευσης με μεμβράνες (Memthane®), η οποία λειτουργεί στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. από τον Αύγουστο του 2020, και την ποιότητα της υγρής εκροής αναερόβιας χώνευσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κάποιων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων με πραγματικά δείγματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ. Τέλος, συμφωνήθηκε η παροχή πληροφοριών στην TEDRA σχετικών με τα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία και ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από τα δείγματα της υγρής εκροής της αναερόβιας χώνευσης.

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.anathrepsi.org