4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 έλαβε χώρα η 4η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης (skype meeting) λόγω εφαρμογής, σε πανελλήνιο επίπεδο, περιοριστικών μέτρων προφύλαξης για την πανδημία COVID-19.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου)

Παντελής Γκλιάος, TEDRA (Συντονιστής Έργου)

Νίκος Πατσίκας, TEDRA

Κώστας Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Σωτήρης Πάτσιος, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Ανθούλα Καρανάσιου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Χαρά Τσαρίδου, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Αθανάσιος Μπίζιος, ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης είχε ως ακολούθως:

13:00  Έναρξη συνάντησης

13:05  Σύνοψη Προόδου του Έργου – ΕΚΕΤΑ

13:20  «Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης» – Οδηγίες, έντυπα & προγραμματισμός

δράσεων – ΕΚΕΤΑ

13:50  ΕΕ1: Λειτουργία εργαστηριακού αναερόβιου αντιδραστήρα για τις ανάγκες του

Έργου (Παραδοτέο 1.3) – TEDRA

14:00  ΕΕ2: Σύνοψη πειραματικών αποτελεσμάτων και προγραμματισμός νέων

πειραματικών δοκιμών (Παραδοτέο 2.1) – ΕΚΕΤΑ

14:15  ΕΕ3: Σύνοψη πειραματικών αποτελεσμάτων και προγραμματισμός νέων

πειραματικών δοκιμών (Παραδοτέο 3.1) – ΕΚΕΤΑ

14:30  Συζήτηση – Οριοθέτηση Στόχων – Συνεργασίας

15:00 Ολοκλήρωση συνάντησης

Κατά την συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τη αρχική λειτουργία της πρότυπης πιλοτικής μονάδας αναερόβιας χώνευσης (αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας, CSTR), ο οποίος έχει τοποθετηθεί από τον όμιλο εταιρειών TEDRA στις εγκαταστάσεις της ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την επεξεργασία συνθετικών διαλυμάτων θρεπτικών συστατικών και με τις δύο προτεινόμενες τεχνολογίες του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ (αντίστροφη ώσμωση χαμηλής πίεσης και καταβύθιση ακολουθούμενη από απόσταξη μέσω μεμβρανών). Από την συνάντηση εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι η πορεία των εργασιών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο δημιουργώντας πολύ θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε πρακτική εφαρμογή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στη χρονική παράταση των Ενοτήτων Εργασίας, αναγνωρίζοντας τις αναμενόμενες καθυστερήσεις λόγω της κατάστασης των συνθηκών πανδημίας του κορονοϊού. Τέλος, προγραμματίσθηκε η υποβολή αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης έως τις αρχές Ιουλίου.

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.anathrepsi.org