3η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

3η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Αίολος» του Κτιρίου της Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης) η 3η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) του έργου PHOTOX. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι:

Καθηγητής Α. Καράμπελας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Συντονιστής Έργου)

Δρ. Κ. Πλάκας, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Β. Σαρασίδης, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Π. Πέτση, ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Μ. Λέκκας, ΕΦΕ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Δ. Γιανκάκης, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

Γ. Σιδερόπουλος, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ

Ρ. Στεφανίδου, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Γ. Μαυρίδης, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Ε. Γιαγλόγλου, Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

Η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης είχε ως ακολούθως:

  1. Σύνοψη Προόδου του Έργου
  2. ΕΕ2 – Νέα πειραματικά αποτελέσματα
    • Βελτιστοποίηση επιτόπιας παραγωγής Η2Ο2
    • Ηλεκτροχημική επεξεργασία αποβλήτου ΚΝΕ (ανοδική οξείδωση)
  3. ΕΕ3 – Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτότυπου συστήματος PHOTOX
  4. «Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης»
  5. Συμπεράσματα – Δράσεις, Προτεραιότητες
  6. Επίσκεψη στους χώρους του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.photox.gr