1ο Bραβείο Αναρτημένης Εργασίας στο συνέδριο Biorefine2022

1ο Bραβείο Αναρτημένης Εργασίας στο συνέδριο Biorefine2022

Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο “The role of biorefineries in European agriculture” που πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη στις 30 και 31 Μαΐου 2022 και οργανώθηκε απ’ το Biorefine Cluster Europe. Το συνέδριο είχε ως στόχο να αναδείξει τις τρέχουσες ερευνητικές καινοτομίες στους έξι βασικούς τομείς των βιο-διυλιστηρίων που σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο αλυσίδων αξίας κυκλικής οικονομίας. Η ανακύκλωση και ανάκτηση θρεπτικών, η ανανεώσιμη ενέργεια, η ανάκτηση και χρήση νερού, τα βιοϋλικά και ο οικολογικός σχεδιασμός, τα βιοχημικά, και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αλυσίδων αξίων ήταν στον πυρήνα της συζήτησης που εστιάστηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και σύγχρονων λύσεων για την ουσιαστική μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Την τελευταία μέρα του του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι 2 καλύτερες αναρτημένες εργασίες. Το πρώτο βραβείο αναρτημένης εργασίας προέρχεται από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ και αφορά την εργασία με τίτλο: “Growth study of an E.coli GMO strain incapable of catabolizing   lactic acid in mixtures of organic acids and simple sugars” των Α. Ναστούλη, Σ.Ι. Πάτσιου, M. Harasek και Α.Ι Καράμπελα, από το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ,  και από το Institute of Chemical, Environmental & Bioscience Engineering του TU Wien. Η ανωτέρω εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “AgRefine: A Disruptive Innovative Cooperative Entrepreneurial (DICE) education, training and skills development programme rolling out the next generation of Agri Biorefinery and Valorisation Bioeconomy leaders” και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (κωδικός GA: 860477).

Περισσότερες πληροφορίες αυτής της εργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ