1ο Βραβείο Αναρτημένης Παρουσίασης (Poster) στα πλαίσια του συνεδρίου EAAOP3

1ο Βραβείο Αναρτημένης Παρουσίασης (Poster) στα πλαίσια του συνεδρίου EAAOP3

Το πρώτο βραβείο αναρτημένης παρουσίασης (Poster) με θέμα «Efficient Electro-Fenton Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in a Novel Electrochemical Flow-Through Device» απονεμήθηκε στον Δρ. Κωνσταντίνο Πλάκα, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), κατά τη διάρκεια του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου «Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes» (EAAOP3) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27-30 Οκτωβρίου 2013 στην Αλμερία, Ισπανία.

Η εργασία που παρουσιάστηκε αφορά αντίστοιχη έρευνα του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ/ΙΔΕΠ) και την εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου διάταξης ηλεκτροχημικής οξείδωσης οργανικών ρύπων του νερού με βάση καταλυτικά νανοσωματίδια (ΝΗΡΟΝ)», που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (09-ΣΥΝ-42-630).