Το AGROCYMO του ΕΦΕΜ σε θέση ψηφοφορίας κοινού

Το AGROCYMO του ΕΦΕΜ σε θέση ψηφοφορίας κοινού

📢 Στηρίζουμε AGROCYMO για μια γεωργία ορόσημο!!!

♻ Η αίτηση συμμετοχής του Εργαστηρίου NRRE στο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Εμείς ΔωρίΖΟΥΜΕ 1.000.000 € και Εσύ ΑποφασίΖΕΙΣ που θα το μοιράσεις» του Ομίλου TEXAN SA προκρίθηκε στους τελικούς συμμετέχοντες στον πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μαζί με άλλες πέντε αιτήσεις από διαφορετικούς οργανισμούς.

✉ 🗓 Η πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί θα επιλεγεί μέσω ψηφοφορίας των πολιτών η οποία θα διαρκέσει έως 31 Μαΐου 2024 ώρα 12:00 μμ.

🌐 Για τη ψηφοφορία χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα που διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδικασίας και δίνει το δικαίωμα σε κάθε κάτοχο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας να ψηφίσει μία (1) πρόταση ανά πυλώνα του προγράμματος.

👉 Η ψηφοφορία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος: https://csr-texan.recycling-center.gr/

💧 Στον Πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επιλέξτε ΕΚΕΤΑ και βοηθήστε να γίνει πράξη η πρώτη του είδους της κινητή πράσινη μονάδα με το ακρωνύμιο AGROCYMO, η οποία επιτρέπει την αποκεντρωμένη πλύση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη βιώσιμη διαχείριση των υγρών εκπλυμάτων.

🌿 Η μονάδα AGROCYMO του ΕΚΕΤΑ στοχεύει κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της ασφαλούς ανακύκλωσης σε αγροτικές περιοχές. Η εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω επανάχρησης του νερού πλύσης, η μηδενική παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, η ενεργειακή αυτονομία μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ευελιξία μετακίνησης στα σημεία συγκέντρωσης/απόρριψης των συσκευασιών που ελαχιστοποιεί τα κόστη μεταφοράς, αποτελούν μερικά από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου.

🤝 Στο AGROCYMΟ συμμετέχουν το NRRE (Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας ,ΕΦΕΜ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Centre for Research & Technology Hellas (CERTH) και το Soil & Water Resources Institute, ELGO-DIMITRA, οι οποίες γνωρίζουν τις προκλήσεις της ελλιπούς διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων στον αγροτικό κλάδο, και έχουν αναπτύξει μοναδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, περιβαλλοντικά βιώσιμων και οικονομικά ελκυστικών, για την απορρύπανση υγρών αποβλήτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας και της επίτευξης του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 6 των Ηνωμένων Εθνών.