Το ΕΦΕΜ στο 6ο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

Το ΕΦΕΜ στο 6ο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

Το Τεύχος 6 Μάρτιος 2013 του Newsletter του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι διαθέσιμο στο παρακάτω Link:

https://www.certh.gr/dat/90ED1FB7/file.pdf