Το ΕΦΕΜ στο 5ο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

Το ΕΦΕΜ στο 5ο Newsletter του ΕΚΕΤΑ

Το Τεύχος 5 Οκτώβριος 2012 του Newsletter του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι διαθέσιμο στο παρακάτω Link:
https://www.certh.gr/dat/B78CDBAC/file.pdf