Το ΕΦΕΜ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το ΕΦΕΜ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δημοσιεύσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων “Καινοτόμος μέθοδος αξιοποίησης υδατικών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας ελιάς” καθώς και “Ανάπτυξη μεθόδου παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απόβλητα μονάδας επεξεργασίας ροδιού με εκμετάλλευση των στερεών υπολλειμάτων“.

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=171060
http://www.hri.org/news/greek/apegr/2013/13-03-09_1.apegr.html
http://www.amna.gr/404