Σωματιδιακή ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία: Μια εικόνα από το διάστημα

Σωματιδιακή ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία: Μια εικόνα από το διάστημα

Έτος : 2011

Author : Σαρηγιάννης, Δ.Α., Gotti, A., Σιφάκης, Ν.Ι., Καράμπελας, Α.Ι., Σολωμού, Ε., Νικολάκη, Σ., Καρακίτσιος, Σ.Π., Μούσσιου Χ. και Ε. Αμανατίδου

Πρακτικά Σελ. 133, 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 18-20 Μαρτίου, 2011.