Βραβεία-Διακρίσεις

 1. Βραβείο καλύτερης προφορικής εργασίας για την εργασία με τίτλο: “Συστηματική Μελέτη της Απομάκρυνσης Ιόντων Μολύβδου και Θειϊκών από Υδατικά Διαλύματα με Ηλεκτροδιαπίδυση” των Αλεξία Βουτετάκη, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Κωνσταντίου Πλάκα, Δημήτριου Μπόλλα, Συμεών Παρχαρίδη και Παναγιώτη Σεφερλή, στην θεματική ενότητα “Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων” στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (13οΠΕΣΧΜ) που πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Ιουνίου 2022 στην Πάτρα, Ελλάδα.
 2. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) για την εργασία με τίτλο: “Novel evolved Yarrowia lipolytica strains for enhanced growth and lipid content under high concentrations of crude glycerol” των Α. Τσιρίγκα, Ε. Θεοδοσίου, Σ.Ι. Πάτσιου, Α. Τσουρέκη, Α. Ανδρεαδέλλη, Α. Αγγελή, Α.Μ. Μακρή και Α.Ι Καράμπελα στο 15ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο “Yeast Lipid Conference” (YLC), που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Ιουνίου 2022 στο Γκέτεμποργκ, Σουηδία.
 3. 1ο βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) για την εργασία με τίτλο: “Growth study of an E.coli GMO strain incapable of catabolizing lactic acid in mixtures of organic acids and simple sugars” των Α. Ναστούλη, Σ.Ι. Πάτσιου, M. Harasek και Α.Ι Καράμπελα στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε απ’ το Biorefine Cluster Europe με τίτλο “The role of biorefineries in European agriculture” και πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Μαΐου 2022 στη Γάνδη, Βέλγιο.
 4. 1ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) για την εργασία με τίτλο “Καινοτόμες διεργασίες μεμβρανών για αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση νερού” των Σ.Ι. Πάτσιου, Κ.Ν. Κοντογιαννόπουλου, Μ. Ατζιάρα, Σ.Τ. Μητρούλη και Α.Ι Καράμπελα, στη θεματική περιοχή “Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή” στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (12οΠΕΣΧΜ) που πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, Ελλάδα.
 5. OIKOΠOΛIΣ 2018 – Βραβείο συνολικού επιστημονικού έργου στον Καθηγητή Αναστάσιο Καράμπελα, 2 Ιουλίου 2018, Μήλος, Ελλάδα.
 6. Α. Ι. Καράμπελας, Advisory Board Member, Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 – present.
 7. Α. J. Karabelas, Editorial Board Member of “Desalination” Journal.
 8. Α. J. Karabelas, Guest Editor “Desalination” Journal, Special Issue: “Desalination Using Membrane Technology”, 2015-2016.
 9. Εξώφυλλο στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Chemical Engineering Journal η γραφική περίληψη (graphical abstract) του άρθρου με τίτλο “Investigation of diclofenac degradation in a continuous photocatalytic membrane reactor. Influence of operating parameters”, των V.C. Sarasidis, K.V. Plakas, S.I. Patsios, A.J. Karabelas, Chemical Engineering Journal, Volume 239, 1 March 2014, ISSN 1385-8947.
 10. 1ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) για την εργασία με τίτλο “Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants” των Α.J Karabelas, S.T. Mitrouli, J. Gragopoulos, A. Karanasiou, N. P. Isaias, A. S. Al Rammah, στα πλαίσια του IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse.
 11. 1ο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) για την εργασία με τίτλο “Efficient Electro-Fenton Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in a Novel Electrochemical Flow-Through Device” των Κ.V. Plakas, A.J. Karabelas, κατά τη διάρκεια του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου “Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP3)” που πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Οκτωβρίου 2013 στην Αλμερία, Ισπανία.
 12. 4ο Βραβείο Καινοτόμου Επιχειρηματικού Σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος “Καινοτόμες Ιδέες” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σε σύνολο 36 επιχειρηματικών σχεδίων). Τίτλος επιχειρηματικού σχεδίου: “Προηγμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με μεμβράνες (MBR-RO) για παραγωγή απιονισμένου νερού στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου” των Κ. Κατσουφίδου, Χ. Κουτσού, Σ. Πάτσιου, Κ. Πλάκα, Δ. Σιουτόπουλου.