Βραβεία-Διακρίσεις

  1. 1o βραβείο αναρτημένης παρουσίασης (Poster) με τίτλο “Καινοτόμες διεργασίες μεμβρανών για αξιοποίηση αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση νερού” των Σ.Ι. Πάτσιου, Κ.Ν. Κοντογιαννόπουλου, Μ. Ατζιάρα, Σ.Τ. Μητρούλη και Α.Ι Καράμπελα, στη θεματική περιοχή “Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή” του 12ου Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (12οΠΕΣΧΜ) που πραγματοποιήθηκε στις 29-31 Μαΐου 2019 στην Αθήνα, Ελλάδα.

  2. OIKOΠOΛIΣ 2018 – Βραβείο συνολικού επιστημονικού έργου στον Καθηγητή Αναστάσιο Καράμπελα, 2 Ιουλίου 2018, Μήλος, Ελλάδα.

  3. Α. Ι. Καράμπελας,  Advisory Board Member, Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 – present.

  4. Α. J. Karabelas, Editorial Board Member of “Desalination” Journal.

  5. Α. J. Karabelas, Guest Editor “Desalination” Journal, Special Issue: “Desalination Using Membrane Technology”, 2015-2016.

  6. Επιλογή του Graphical Abstract της δημοσίευσης “Investigation of diclofenac degradation in a continuous photocatalytic membrane reactor. Influence of operating parameters”, των V.C. Sarasidis, K.V. Plakas, S.I. Patsios, A.J. Karabelas, ως εξώφυλλο του επιστημονικού περιοδικού Chemical Engineering Journal, Volume 239, 1 March 2014, ISSN 1385-8947.

  7. 1ο βραβείο αναρτημένης παρουσίασης (Poster) με τίτλο “Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants” των J Karabelas, S. T. Mitrouli, J. Gragopoulos, A. Karanasiou, N. P. Isaias, A. S. Al Rammah, στo πλαίσια του IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse.

  8. 1ο βραβείο αναρτημένης παρουσίασης (Poster) με τίτλο “Efficient Electro-Fenton Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in a Novel Electrochemical Flow-Through Device” των V. Plakas, A. J. Karabelas, κατά τη διάρκεια του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου “Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP3)” που πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Οκτωβρίου 2013 στην Αλμερία, Ισπανία.

  9. 4ο Βραβείο Καινοτόμου Επιχειρηματικού Σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος “Καινοτόμες Ιδέες” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (σε σύνολο 36 επιχειρηματικών σχεδίων). Τίτλος επιχειρηματικού σχεδίου: “Προηγμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με μεμβράνες (MBR-RO) για παραγωγή απιονισμένου νερού στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου” των Κ. Κατσουφίδου, Χ. Κουτσού, Σ. Πάτσιου, Κ. Πλάκα, Δ. Σιουτόπουλου.