Συμμετοχή NRRE/CERTH σε νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Συμμετοχή NRRE/CERTH σε νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Συμμετοχή  Εργαστηρίου NRRE/CERTH σε νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε ως συνέχεια του έργου WaRDE
http://www.datwater.eu/index.php/programme/global-structure