Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 12ο ευρωπαϊκό συνέδριο European Symposium on Electrochemical Engineering (ESEE 2021)

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 12ο ευρωπαϊκό συνέδριο European Symposium on Electrochemical Engineering (ESEE 2021)

Ακόμα μία εργασία στα πλαίσια του έργου PHOTOX παρουσιάστηκε διαδικτυακά από τα μέλη του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 12ο ευρωπαϊκό συνέδριο European Symposium on Electrochemical Engineering (ESEE 2021) που έλαβε χώρα στις 14-17 Ιουνίου 2021. Συγκεκριμένα ο Δρ. Πλάκας Κωνσταντίνος, η κ. Πέτση Παναγιώτα κι ο Καθηγητής Καράμπελας Αναστάσιος συμμετείχαν επιτυχώς με αναρτημένη εργασία (poster) με τίτλο «Electrochemical treatment οf Agrochemical manufacturing industry wastewater and landfill leachate».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της εργασίας παρακάτω