Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP6)

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP6)

Στα πλαίσια του 6ου  Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου «Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes» (EAAOP6) που πραγματοποιήθηκε στο Portorož-Portorose της Σλοβενίας, από τις 26 έως και 30 Ιουνίου 2019, ο κ. Σαρασίδης Βασίλης, μέλος της ομάδας έργου PHOTOX από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, παρουσίασε με επιτυχία την αναρτημένη εργασία με τίτλο «REDUCTION OF NITRATES IN A PHOTOCATALYTIC MEMBRANE REACTOR IN THE PRESENCE OF ORGANIC ACIDS» με συν-συγγραφείς τους Π.N. Πέτση, Κ.Β. Πλάκα και Α.Ι. Καράμπελα.