Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 19ο διεθνές συνέδριο Euro Fed Lipid στο Poznan της Πολωνίας

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 19ο διεθνές συνέδριο Euro Fed Lipid στο Poznan της Πολωνίας

Το εργαστήριο ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΑ θα συμμετάσχει στο 19o  διεθνές συνέδριο Euro Fed Lipid, το οποίο θα διεξαχθεί στις 17-20 Σεπτεμβρίου 2023 στην πόλη Poznan της Πολωνίας.

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Bio(Cat)Diesel – Ανάπτυξη αειφόρου βιοκαταλυτικής μεθόδου παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς με χρήση καινοτόμων βιοκαταλυτών παραγόμενων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη εργασία εδώ: