Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 19ο διεθνές συνέδριο Euro Fed Lipid στο Poznan της Πολωνίας

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 19ο διεθνές συνέδριο Euro Fed Lipid στο Poznan της Πολωνίας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε το 19ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Euro Fed Lipid Congress and Expo” που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πόζναν της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Δρ. Αλεξάνδρα Μοσχονά από το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ), παρουσίασε προφορικά την εργασία με τίτλο: “Optimization of 2nd generation biodiesel production through enzymatic transesterification of low quality acid oils”.

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Bio(Cat)Diesel: Ανάπτυξη αειφόρου βιοκαταλυτικής μεθόδου παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς με χρήση καινοτόμων βιοκαταλυτών παραγόμενων από παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ», της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-00573). (https://biocatdiesel.gr/).