Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 17ο διεθνές συνέδριο Conference on Environmental Science and Technology (CEST2021), Αθήνα, Ελλάδα

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 17ο διεθνές συνέδριο Conference on Environmental Science and Technology (CEST2021), Αθήνα, Ελλάδα

Μέλη του εργαστηρίου ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του έργου PHOTOX συμμετείχαν διαδικτυακά με μεγάλη επιτυχία στο 17ο διεθνές συνέδριο Conference on Environmental Science and Technology (CEST2021), που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 1-4 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα. H κ. Πέτση Παναγιώτα παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Degradation of refractory compounds in industrial wastewaters by advanced technologies based on electrochemical and photochemical oxidation» με συν-συγγραφείς τους Β.Χ. Σαρασίδη, Κ.Β. Πλάκα και Α.Ι. Καράμπελα, και ο κ. Σαρασίδης Βασίλης την εργασία με τίτλο «Ηexavalent chromium reduction in a photocatalytic membrane reactor in the presence of organic acids» με συν-συγγραφείς τους Ε. Κυριάκου, Κ.Β. Πλάκα και Α.Ι. Καράμπελα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου PHOTOX, Δρ. Κωνσταντίνος Πλάκας ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις εργασίες του συνεδρίου παρακάτω