Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Το εργαστήριο ΕΦΕΜ είχε ενεργή συμμετοχή σε άλλο ένα Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής και συγκεκριμένα το 13ο ΠΕΣΧΜ, το οποίο διεξήχθει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών από τις 2 έως και τις 4 Ιουνίου 2022.

Οι προφορικές και οι αναρτημένες εργασίες με τις οποίες συμμετείχε στο συνέδριο ήταν οι εξής:

 • ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ APOC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ BLANCA, ΙΣΠΑΝΙΑ
  ” των Κ. Πλάκα, P. Simon Andreu, I. Oller-Alberola και Α. Καράμπελα
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΓΡΟΥ  ΑΠΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ  ΧΩΝΕΥΣΗΣ – Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ” των Καρανάσιου Α., Τσαρίδου Χ., Πλάκα Κ.Β. και Καράμπελα Α.Ι.
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ” των Δ. Σιουτόπουλου, Π. Σαλιακέλλη, Ι. Μπάτσης και Α. Καράμπελα
 • HAEMOCATHARSIS MEMBRANE FILTERS – A NOVEL METHODOLOGY TO ASSESS THEIR PERFORMANCE” των Α. Καράμπελα, Μ. Κώστογλου, Α. Μοσχονά και Δ. Σιουτόπουλου
 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΣΜΩΣΗΣ” των Ο. Μπαλτζόπουλου, Δ. Σιουτόπουλου και Α. Καράμπελα
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΠΙΔΥΣΗ” των Α. Βουτετάκη, Α. Παπαδόπουλου, Κ. Πλάκα,. Δ. Μπόλλα, Σ. Παρχαρίδη και Π. Σεφερλή
 • THE EFFECT OF STERILIZATION ON KEY FILTRATION PERFORMANCE PARAMETERS OF A COMMERCIAL POLYMERIC ULTRAFILTRATION MEMBRANE” των Α. Ναστούλη, Σ. Πάτσιου, Α. Τσιρίγκα, Μ. Harasek και Α. Καράμπελα (Αναρτημένη ανακοίνωση)
 • ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ” των Β. Σαρασίδη, Ε. Κυριάκου, Κ. Πλάκα, Α. Καράμπελα, και Β. Ζασπάλη (Αναρτημένη ανακοίνωση)

Μάλιστα η εργασία με τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΟΝΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΠΙΔΥΣΗ” των Α. Βουτετάκη, Α. Παπαδόπουλου, Κ. Πλάκα,. Δ. Μπόλλα, Σ. Παρχαρίδη και Π. Σεφερλή, την οποία παρουσίασε ο ερευνητής του ΕΦΕΜ κ. Κωνσταντίνος Πλάκας, απέσπασε το βραβείο καλύτερης προφορικής εργασίας στην Θεματική Ενότητα «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων».

Επισημαίνεται ότι το ΠΕΣΧΜ, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 900 άτομα, ενώ κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα περίπου 480 επιστημονικών εργασιών σε 280 προφορικές παρουσιάσεις και 200 αναρτημένες ανακοινώσεις, διεξάγεται κάθε δύο έτη και αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός, το οποίο αφορά στη Χημική Μηχανική στη χώρα μας.