Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

H εργασία με τίτλο «ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» των Α. Καρανάσιου, Σ. Μητρούλη, Δ. Σιουτόπουλου και Α. Καράμπελα, από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, παρουσιάστηκε προφορικά στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (12ο ΠΕΣΧΜ) που διεξάχθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, από τις 29 έως και τις 31 Μαΐου 2019, με σκοπό την προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ.

Επίσης, μέλη του εργαστηρίου ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ παρουσίασαν με επιτυχία αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου PHOTOX στο ίδιο συνέδριο. Η κα Πέτση Παναγιώτα παρουσίασε προφορικά την εργασία με τίτλο «ΑΝΑΓΩΓΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» με συν-συγγραφείς τους Β.Χ. Σαρασίδη, Κ.Β. Πλάκα και Α.Ι. Καράμπελα, ενώ ο Δρ. Πλάκας Κωνσταντίνος παρουσίασε την αναρτημένη εργασία με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΟ-ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ» με συν-συγγραφείς τους Α. Ταξιντάρη και Α.Ι. Καράμπελα.

Το 12ο ΠΕΣΧΜ, το οποίο διεξάγεται κάθε δύο έτη, παρακολούθησαν περισσότερα από 1000 άτομα και αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός, το οποίο αφορά την Χημική Μηχανική, στη χώρα μας.