Συμμετοχή του ΕΦΕΜ / ΕΚΕΤΑ στο MEMDES 2015

Συμμετοχή του ΕΦΕΜ / ΕΚΕΤΑ στο MEMDES 2015

Συμμετοχή και συμβολή του ΕΦΕΜ / ΕΚΕΤΑ στο “2nd International Conference on Desalination Using Membrane Technology”, Singapore, July 25 – 29,  2015.