Πολυφασικά Συστήματα – Ανάλυση και Εντατικοποίηση Διεργασιών

Πολυφασικά Συστήματα – Ανάλυση και Εντατικοποίηση Διεργασιών

Το ΕΦΕΜ έχει μακρόχρονη δραστηριότητα και διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στην περιοχή έρευνας των πολυφασικών συστημάτων, τα οποία απαντώνται σε πλήθος βιομηχανικών και άλλων διεργασιών.

Δυναμική διφασικών συστημάτων σε διασπορά – Υγρά/Υγρά, Αέρια/Υγρά, Στερεά/Υγρά

  • Προηγμένες μέθοδοι προσομοίωσης διεργασιών που περιλαμβάνουν πληθυσμιακά ισοζύγια σε συνδυασμό με χωρικά κατανεμημένα φαινόμενα [Έργα EC].
  • Βελτίωση και εντατικοποίηση διεργασιών. Εφαρμογές σε συσκευές με πληρωτικά υλικά, εναλλάκτες θερμότητας, συσκευές διαχωρισμού [Έργα EC].