Παροχή δορυφορικών και πειραματικών δεδομένων για την αποτίμηση ανθρώπινης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους στο νερό και το έδαφος / Χρηματοδοτούμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Παροχή δορυφορικών και πειραματικών δεδομένων για την αποτίμηση ανθρώπινης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους στο νερό και το έδαφος / Χρηματοδοτούμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Παροχή δορυφορικών και πειραματικών δεδομένων για την αποτίμηση ανθρώπινης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους στο νερό και το έδαφος. Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).