Παρουσίαση των Α.Ι. Καράμπελα και Σ.Πάτσιου στην Ημερίδα “Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών”

Παρουσίαση των Α.Ι. Καράμπελα και Σ.Πάτσιου στην Ημερίδα “Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών”

Παρουσίαση των Α.Ι. Καράμπελα και Σ.Πάτσιου με τίτλο “Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών: Νέες εφαρμογές και ερευνητικές κατευθύνσεις” στην Ημερίδα “Νέες διεργασίες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών”, ΚΕ.Δ.Ε.Α., Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.