Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023

Σήμερα γιορτάζουμε το ΝΕΡΟ, το πολυτιμότερο αγαθό.

Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην έρευνα του νερού, πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα!

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι μια ημέρα που έχει θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) για την ευαισθητοποίηση 2,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Εορτάζεται στις 22 Μαρτίου ετησίως και εμπνέει δράσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσα από τον Στόχο Βιώσιμη Ανάπτυξης 6 των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development, SDG 6) που αφορά στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους έως το 2030.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2023 είναι η Επιτάχυνση των αλλαγών προκειμένου να δοθεί έμφαση στην αυξανόμενη ανάγκη να δράσουμε ώστε να διασφαλίσουμε την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επιταχύνοντας τις αλλαγές μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας!

Το εργαστήριο ΕΦΕΜ συμμετέχει σε πολλά έργα έρευνας και ανάπτυξης , ως κύριος εταίρος, συντονιστής ή/και επιστημονικός εταίρος, τα οποια χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή από εθνικά προγράμματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για αφαλάτωση, επεξεργασία νερού και λυμάτων και ελάττωση της ρύπανσης σύμφωνα με τις αρχές της μηδενικής ρύπανσης, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ελάτε μαζί μας να γιορτάσουμε την ημέρα και τη σημασία του Νερού!