Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενημερώνεται για τις καινοτόμες διατάξεις μεμβρανών που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ)

Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενημερώνεται για τις καινοτόμες διατάξεις μεμβρανών που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ)

Ο Πρωθυπουργός κ. Α. Τσίπρας, στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενημερώνεται για τις καινοτόμες διατάξεις μεμβρανών (συνημμένο), που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο  Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, από τον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ Δρα Α. Κωνσταντόπουλο και την Ανθούλα Καρανάσιου (ΕΦΕΜ).