Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Industrial and Engineering Chemistry Research

Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Industrial and Engineering Chemistry Research

Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Industrial and Engineering Chemistry Research με τίτλο “Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 2. Preparation, Characterization, and Evaluation of Iron-Impregnated Carbon Felts as Cathodic Electrodes” των Σ.Δ Σκλαρή, Κ. Β. Πλάκα, Π.Ν. Πετση, Β.Τ. Ζασπάλη και Α.Ι. Καράμπελα.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie5048779