Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Desalination

Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Desalination

Νέο άρθρο υπό δημοσίευση στο περιοδικό Desalination με τίτλο “New insights into organic gel fouling of reverse osmosis desalination membranes” των Δ. X. Σιουτόπουλου και Α.Ι. Καράμπελα