Νέα δημοσίευση στο περιοδικό Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση στο περιοδικό Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Chemical Engineering Journal (2016) με τίτλο: “Novel pilot scale continuous photocatalytic membrane reactor for removal of organic micropollutants from water” των Κ.Β. Πλάκα, Β.Χ. Σαρασίδη, Σ.Ι. Πάτσιου, Δ.Α. Λαμπροπούλου και Α.Ι. Καράμπελα.