Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Separation and Purification Technology

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Separation and Purification Technology

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο περιοδικό Separation and Purification Technology, 147 (2015), pp.90-113, με τίτλο “Membrane desalination under constant water recovery – The effect of module design parameters on system performance”, των X.Π. Κουτσού, Α.Ι. Καράμπελα και Μ. Κώστογλου.