Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Journal of Membrane Science

Νέα δημοσίευση των S. Mitrouli, A.J. Karabelas, A. Karanasious, M. Kostoglou, με τίτλο “Incipient calcium carbonate scaling of desalination membranes in narrow channels with spacers – Experimental insights”, στο περιοδικό Journal of Membrane Science (διαθέσιμη στην ενότητα “Δημοσιεύσεις”).