Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Desalination and Water Treatment

Νέα Δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Desalination and Water Treatment

Νέα δημοσίευση του εργαστηρίου στο επιστημονικό περιοδικό Desalination and Water Treatment, (2014) 1-12, με τίτλο “Brackish water desalination in the Algerian Sahara—Plant design considerations for optimal resource exploitation”, των Djamel Eddine Moudjebera,Hacene Mahmoudi, Mhamed Djennad, Dimitrios C. Sioutopoulos, Soultana T. Mitrouli, Anastasios J. Karabelas.