Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Chemical Engineering Journal

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο Chemical Engineering Journal

A.J. Karabelas, V.C Sarasidis, S.I. Patsios, “The effect of UV radiant power on the rate of polysaccharide photocatalytic mineralization”, Chemical Engineering Journal, Vol. 229, pp. 484–491.