Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Water Science and Technology

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Water Science and Technology

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Water Science and Technology (2016) με τίτλο “Sustainability assessment of tertiary wastewater treatment technologies: a multi-criteria analysis” των K.B. Πλάκα, Α.Α. Γεωργιάδη και Α.Ι. Καράμπελα.