Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Water Research

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Water Research

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Water Research (2016) με τίτλο “Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies” των Konstantinos V. Plakas, Stella D. Sklari, Dimitrios A. Yiankakis, Georgios Th.Sideropoulos, Vassilis T. Zaspalis, Anastasios J. Karabelas.