Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Separation and Purification Technology

Νέα δημοσίευση ΕΦΕΜ στο περιοδικό Separation and Purification Technology

Νέα δημοσίευση του Εργαστηρίου στο περιοδικό Separation and Purification Technology (2016) με τίτλο “Tartaric acid recovery from winery lees using cation exchange resin: Optimization by Response Surface Methodology” των Konstantinos N. Kontogiannopoulos, Sotiris I. Patsios, Anastasios J. Karabelas.